Arıtma Tesisi Kurulumu

0 272 290 12 22

0536 243 48 43

triangle
Dozlama Üniteleri

Arıtma Sistemleri  Dozlama Üniteleri

DOZLAMA ÜNİTELERİ

Flokülant olarak kullanılan polielektrolit içme suyu arıtım ve atık su arıtımında çok yaygın kullanılmaktadır.
Polielektrolit kuru- sıvı olarak temin edilebilmektedir. Kuru (toz) haldeki polielektrolitin kullanılabilmesi için çözelti haline getirilmesi gerekmektedir.
İşletme kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bu ünite depo ile birlikte tam otomatik olarak çalışmaktadır. 500lt/h – 4500 lt/h’ e kadar uygulanabilen ünitedeki çözelti konsantrasyonu %0,05’ ten %0,5’ e kadar ayarlanabilmektedir.

çamur pompası fiyatları
hidrolik çamur pompası kurulumu
hidrolik çamur pompası kurulumu
hidrolik çamur pompası kurulumu
hidrolik çamur pompası kurulumu
hidrolik çamur pompası kurulumu